Shortest cacti names
(najkrótsze nazwy)

longest names (najdłuższe nazwy)

Genus
(nazwy rodzajów)

4

5

6

etc.

 

 

Species and varietas
(nazwy gatunków i odmian)

3

 • eos (Rebutia)

4

 • alba (Sulcorebutia)
 • alta (Opuntia)
 • atra (Neochilenia)
 • cana (Rebutia senilis v.)
 • crus (Opuntia testudnis v.)
 • dura (Copiapoa)
 • evae (Melocactus)
 • fera (Mammillaria)
 • fina (Mammillaria perbella v.)
 • igno (Notocactus)
 • inae (Mammillaria)
 • lata (Opuntia)
 • laui (Copiapoa, Coryphantha, Echinocereus, Echinomastus, Epiphyllum, Eriosyce, Lobivia, Echinopsis, Mammillaria, Melocactus, Neobuxbaumia, Parodia, Rebutia, Turbinicarpus)
 • leei (Escobaria)
 • lyon (Gymnocalycium monvillei v.)
 • maia (Navajoa peeblesiana f.)
 • mapi (Thelocactus bicolor f.)
 • mira (Opuntia)
 • nana (Arrojadoa, Espostoa, Mammillaria, Neodawsonia, Opuntia, Parodia)
 • nuda (Mammillaria, Opuntia, Thelocephala)
 • poco (Echinopsis)
 • rapa (Echinocactus = Lophophora williamsii)
 • reae (Cleistocactus)
 • rosa (Cactus = Pereskia granfilora)
 • sapi (Weingartia)
 • ulei (Faicheroa, Pilocereus)
 • vera (Mammillaria vivipara v.)

5

 • acida (Eulychnia)
 • aiqua (Notocactus ottonis v.)
 • alata (Pseudorhipsalis)
 • arcei (Opuntia)
 • arida (Mammillaria)
 • aurea (Buiningia, Lobivia, Frailea, Opuntia)

 • ...

etc.

 

Binominal names (genus + species)

10

 • Rebutia eos (7 + 3)

 


Shortest plant names:

2

Genus Aa (Orchidaceae)
- 30 species of orchids from the Andes. The name is pronounced as two syllables, is derived from a native name (Myron Kimnach)


 

Do you know shorter name ?

wiki@bg.am.lodz.pl

longest names (najdłuższe nazwy)Strona główna O mnie Uprawa na parapecie Występowanie kaktusów Znaczenie nazw Nazwy geograficzne Women and Cacti Nowe rodzaje Słownik kaktofila Ciekawe miejscaStrona utworzona 16 maja 2001 r. przez Krzysztofa Wiktorowskiego

Strona znajduje się na serwerze www.republika.pl
www.republika.pl