Y

Yungas
przedgórze Andów Środkowych, w Boliwii, pagórkowate (1500-2400 m), głęboko rozcięte dolinami rzek: Beni, Mamore i ich dopływów