Strona ta zawiera nazwy roślin z rodziny Cactaceae (Kaktusowate) pochodzące od nazw geograficznych. Najczęściej są to miejsce występowania lub też miejsce pierwszego odnalezienia danego rodzaju, gatunku itd.

Here are about 800 geographical names (genus, species, varietas) in family Cactaceae


Thank you for visiting these pages. If you find the information found here useful then plese tell me. Feedback would also be nice, especially if you have any correction and/or anhancement to propose

Jeżeli potrafisz coś dodać, zmienić lub uzupełnić napisz

wiki@bg.am.lodz.pl