Ś

Ściana komórkowa
wytwór komórek roślinnych, otaczający komórkę i pełniący funkcje mechaniczne; zbudowana głównie z celulozy tworzącej włókienkowate struktury

Ścianki zalążni
(perykarpel) część zalążni słupka kwiatowego otaczająca zalążnię, po zapyleniu przekształca się w owocnię

Środki grzybobójcze
(fungicydy) substancje chemiczne (głównie organiczne związki siarki i rtęci) stosowane w celu zapobiegania i zwalczania chorób wywołanych przez grzyby pasożytnicze (mikozy), służą do opryskiwania lub opylania roślin, dezynfekcji ziemi i naczyń oraz zaprawiania nasion

Środki kontaktowe
środki owadobójcze działające przez zetknięcie się z powierzchnią owadów (zwykle silnie trujące, o nieprzyjemnym zapachu)

Środki owadobójcze
(insektycydy) substancje chemiczne działające zabójczo na owady lub ograniczające ich rozwój, ze względu na działanie można je podzielić na kontaktowe i systemiczne

Środki systemiczne
(środki układowe) środki owadobójcze, które przenikają do naczyń przewodzących soki odżywcze, powodując w ten sposób, że cała roślina staje się dla owadów (zwłaszcza ssących) toksyczna

Środowisko biologiczne
ogół czynników abiotycznych (klimatycznych i edaficznych) oraz biotycznych (oddziaływanie organizmów zwierzęcych i grzybow) wpływających na organizm danego gatunku lub jego populację a także na fitocenozę i biocenozę (np. środowisko górskie, leśne, pustynne itp.)

Śródłożne
(Centrospermae, ob. Caryophyllales) rząd roślin dwuliściennych mających kwiaty obupłciowe o jednokomorowej zalążni z zalążkami przytwierdzonymi do środkowego łożyska

Śródskórnia
(endoderma) wewnętrzna pojedyncza warstwa ściśle przylegających żywych komórek kory pierwotnej łodygi i korzenia granicząca z walcem osiowym, w korzeniu reguluje transport wody, w łodydze najczęściej gromadzi skrobię

"Świat Kaktusów"
czasopismo Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów

Światłolubne rośliny
(halofity) rośliny wymagające do normalnego rozwoju pełnego nasłonecznienia lub rośliny znoszące silne nasłonecznienie; rosną w miejscach odkrytych, w pełnym słońcu (pustynie, wysokie góry), heliofitami są liczne kaktusy