R

Radicula
korzeń zarodkowy, korzeniowa część zarodka

Rampo
wyhodowane przez japończyków formy Astrophytum myriostigma
p. Onzuka Ramp, Koyo Rampo, Hanakago Rampo

Raphe
p. szew

Rdzeń
miękisz wypełniający część centralną łodygi i korzenia, u większości roślin wieloletnich komórki rdzenia gromadzą materiały zapasowe

Receptaculum
p. dno kwiatowe

Relikt
gatunek rośliny lub zwierzęcia bliski obecnie wyginięcia lub o ograniczonym zasięgu występowania wskutek zmian klimatycznych, środowiskowych, stanowiący przeżytek dawnej flory

RGDS
Rio Grande do Sul - skrót stosowany np. w wykazie nasion ze stanowisk naturalnych

Rhizodermis
p. epiblema

Rhizom
p. kłącze

Rio
rzeka

Rio de Janeiro
stan w płd.-wsch. Brazylii, nad. Oceanem Atlantyckim i na Wyżynie Brazyliskiej

Rio Grande do Northe
stan w płn.-wsch. Brazylii nad. Oceanem Atlantyckim i na Wyżynie Brazyliskiej

Rio Grande do Sul
stan w płd. Brazylii nad Oceanem Atlantyckim i na Wyżynie Brazyliskiej

Rio Negro
prowincja w płd. Argentynie, nad Oceanem Atlantyckim, na Wyżynie Patagońskiej i w Andach

RNA
kwasy rybonukleinowe - kwasy nukleinowe występujące w każdej żywej komórce (cytoplazmie, rybosomach, mitochondriach itp.) biorące udział w komórkowej przemianie materii, syntezie białek

Rodzaj (genus)
jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów niższa od rodziny, obejmująca blisko spokrewnione gatunki będące w podobnym stadium ewolucji i charakteryzujące się pewną liczbą cech wspólnych np. dotyczące morfologii kwiatu, owocu, nasienia itp.

Rodzina (familia)
jednostka w systematyce roślin niższa od rzędu obejmująca blisko spokrewnione rodzaje np. rodzina kaktusowców (Cactaceae)

Rondonia (Guapore)
stan w zach. Brazylii, przy granicy z Boliwią, na Wyżynie Brazylijskiej i Nizinie Amazonki

Roraima (Rio Branco)
- terytorium federalne w płd. Brazylii na Wyżynie Gujańskiej i Nizinie Amazonki
- masyw górski w górach Paracaima (Brazylia, Wenezuela, Gujana)

Roślina
przedstawiciel podkrólestwa roślin (Phytobiona, dawniej Plantae) charakteryzujący się głównie:

a) samożywnością - zdolnością do produkcji związków organicznych z dwutlenku węgla i wody z wykorzystaniem energii słonecznej przy pomocy barwników asymilacyjnych,
b) obecnością plastydów i sztywnej ściany komórkowej,
c) wytwarzaniem skrobi jako materialu zapasowego,
d) procesami wzrostowymi w merystemach.

Tylko nieliczne rośliny nie spełniają tych cech. p. królestwo roślin

Rośliny długiego dnia
rośliny wymagające do pobudzenia kwitnienia okresu o długim dobowym czasie naświetlania i krótkiego okres ciemności (należy tu większość kaktusów)

Rośliny krótkiego dnia
rośliny wymagające do pobudzenia kwitnienia (przed zawiązaniem pączków kw.) krótkiego dobowego czasu naświetlenie i długiego okresu ciemności. Są to kaktusy równikowe pochodzące z Ekwadoru, Kolumbii, płn. i śr. Peru, płn. i śr. Brazylii

Rośliny gruboszowate
p. sukulenty

Rośliny trwałe
p. trwałe rosliny

Rośliny zielne
p. zielne rośliny

Rozmnażanie
wytwarzanie przez organizmy rodzicielskie nowych organizmów (generatywne, wegetatywne, tkankowe)

Rozmnażanie bezpłciowe
p. bezpłciowe rozmnażanie

Rozmnażanie płciowe
p. generatywne rozmnażanie

Rozmnażanie wegetatywne
p. wegetatywne rozmnażanie

Rozsiewanie
proces rozprzestrzeniania się roślin umożliwiający uzupełnienie liczby osobników, powiększenie zasięgu, migrację gatunku (samosiewność lub obcosiewność)

Roztocze
maleńkie pajęczaki o owalnym ciele, z głową, tułowiem i odwłokiem zlanym w jedną całość, pasożyty zwierząt i ludzi oraz szkodniki roślin (np. przędziorek)

Rozwój osobniczy
p. ontogentetyczny rozwój

Róża pustyni
pospolita nazwa Adenium obesum

Różnosłupkowość
(heterostylia) zabezpieczenie kwiatów obupłciowych przed samozapyleniem polegające na występowaniu wśród roślin jednego gatunku dwóch(trzech) typów kwiatów różniących się długością pręcików i słupków (słupek krótkoszyjkowy/wysoko osadzone pręciki i odwrotnie)

Rudyment
(narząd szczątkowy), narząd uwsteczniony lub zanikły w rozwoju ewolucyjnym danego szczepu w związku z częściowym lub całkowitym ograniczeniem funkcji i znaczenia dla organizmu (np. liście Opuncji)

Rurka kwiatowa
dolna część korony zrosłopłatkowej (zrośniętej przynajmniej na 2/3 długości)

Rybosomy
kuliste twory zawierające kwas rybonukleinowy, miejsce syntezy białek w komórce

Ryzoderma (rhizodermis)
p. epiblema

Rząd
jednostka w systematyce roślin niższa od klasy, obejmująca blisko spokrewnione rodziny roślin
p. systematyka kaktusów