kapsle POLSKIE - 3981 (11)

numery wg katalogu Pawła Kamienieckiego (w nawiasie stara numeracja)


=>> PL-01 / PL-02 / PL-03 / PL-04 / PL-05 / PL-06 / PL-07 / PL-08 / PL-09 / PL-10 / PL-11 / PL-12 / PL-13 / INNE

b.s. - brak sygnatury, ? - brak w katalogu

208. Warszawa (Browary Królewskie) - 55

b.s.

b.s.

b.s.

(VI)

(XII) - (VI)

(VI)

8

10

14

16

17

18

(VI)

(XI)

(IX)

(IX)

(VI)

(VI)

19

20

21

22

23

24

(VI)

(VI)

(VI)

(VI)

(VI)

(VI)

25

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

(VI)

(VI)

(VI)

(VI)

(II)

(II)

S-6

S-7

S-8

S-9

26 (Byd42)

27 (Byd43)

(VI)

(VI)

(II)

(II)

(II)

(II)

28 (Byd44)

29 (Byd45)

30 (Byd47)

31 (Byd48)

32 (Byd49)

33 (Byd50)


(VI)

(IX)

(V)

(IX)

(IX)

(IX)

34 (Warka 84)

35 (Warka 85)

36 (Warka 92)

37 (Warka 100)

38 (Warka 102)

39 (Warka 103)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

40 (Warka 110)

41 (Warka 111)

42

43

44

45

(VIII)

(X)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

46

47

48

49

50

51

(VII)

(VII)

(IX)

(II)

(II)

(II)

52

53

54

55

56

57

(II)

58


BRAKI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15


209. Warszawa (Browar Wi¶lany) - 3

(III)

(III)

(III)

1

2

3


210. Warszawa (Browar Raduga) - 1

(V)

1


211. Warszawa (Witch Beer) - 1

(III)

1


212. Warszawa (Bazyliszek) - 1

(V)

1


213. Warszawa (Rockmill) - 1

(III)

1


214. Warszawa (Stołeczny) - 1

(V)

1


215. Warszawa (Funky Fluid) - 1

(III)

1


216. Warszawa (Szternel) - 1

laserodruk

1


217. Warszwa - 1

(III)

1


218. Warszwa - 3

(III)

laserodruk

laserodruk

1

-

-


219. W±sosz (Browar Południe) - 1

(III)

1


220. Wieprz (Browar Pinta) - 7

(IX)

(V)

(VII)

(III)

(III)

1

2

3

4

5

6

(III)

7


221. Witnica - 179

b.s.

b.s.

(IX)

(IX)

(XII)

(IX)

1

5

7

8

9

10


(v)

(III)

(III)

(VII)

(VII)

(II)

11

12

13

14

15

16

(II)

b.s.

(II)

(II)

17

laserodruk

18

19


2012 - Flagi (17)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

01

02

03

04

05

06


(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

07

08

09

10

11

12


(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

b.s.

13

14

15

16

17


2016 - Flagi (25)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

01

02

03

04

05

06


(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

07

08

09

10

11

12


(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

13

14

15

16

17

18


(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

19

20

21

22

23

24

(III)

25


2018 - Flagi (32)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

01

02

03

04

05

06

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

07

08

09

10

11

12

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

13

14

15

16

17

18

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

19

20

21

22

23

24

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

25

26

27

28

29

30

(VII)

(VII)

31

32


2019 - Gminy (43)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

01

02

03

04

05

06

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

07

08

09

10

11

12

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

13

14

15

16

17

18

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

19

20

21

22

23

24

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

25

26

27

28

29

30

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

31

32

33

34

35

36

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

37

38

39

40

41

42

(II)

43


2020 - Powiaty (12)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

01

02

03

04

05

06

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

07

08

09

10

11

12

2021 - Stroje (24)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

01

02

03

04

05

06

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

07

08

09

10

11

12

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

13

14

15

16

17

18

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

19

20

21

22

23

24

2022 - twarze (20)

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

01

02

03

04

05

06

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

07

08

09

10

11

12

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

13

14

15

16

17

18

b.s.

b.s.

19

20

BRAKI: 2, 3, 4, 6,


222. Wola Mała (Browar Biłgorajski) - 1

(II)

1223. Wola Masłowska (Browar Huzar) - 1

(III)

1224. Wołomin - 1

laserodruk

1


225. Wrocław (Browar Mieszczański) - 8

(XII)

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

2

4

5

7

8

9?

b.s.

b.s.

10

11


BRAKI: 1, 3, 6, 9?, 12


226. Wrocław Piast - 97

A

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

1

5 (6)

6 (7)

8 (10)

9 (11)

10 (12)

(XII)

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

11 (13)

12 (14)

13 (15)

14 (16)

15 (17)

16 (18)

b.s.

b.s.

(IX)

(VI)

(IX)

(IX)

17 (19)

18 (20)

20 (22)

21 (23)

24 (26)

25 (27)

(IX)

b.s.

(VI)

(IX)

(IX)

(IX)

28 (30)

29 (31)

31 (33)

32 (34)

34 (36)

35 (37)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(VII)

36 (38)

37 (39)

38 (40)

41 (43)

42 (44)

43 (45)

(IX)

(XI)

(IX)

(VIII)

(IX)

(XI)

45 (47)

46 (48)

47 (49)

48 (50)

49 (51)

50 (52)

(V)

(VII)

(V)

(V)

(IX)

(IX)

52 (54)

53 (55)

55 (57)

59 (56)

58 (60)

59 (Brzesko 98)

(VI)

(VI)

(IX)

(IX)

(VI)

(VI)

60 (Brzesko 99)

61 (Brzesko 100)

62 (Brzesko 101)

63 (Brzesko 102)

64 (Brzesko 115)

65 (Brzesko 116)


(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(VI)

66 (Brzesko 117)

68 (Brzesko 118)

69 (Brzesko 118a)

70 (Brzesko 120)

71 (Brzesko 134)

72 (Brzesko 135)

(VI)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

73 (Brzesko 141)

74 (Brzesko 155)

75 (Brzesko 156)

76 (Brzesko 157)

77 (Brzesko 158)

78 (Brzesko 159)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(XII)

79 (Brzesko 160)

80 (Brzesko 174)

81 (Brzesko 175)

82 (Brzesko 162)

83 (Brzesko 180)

84 (Brzesko 188)

(XII)

(XII)

(XII)

(IX)

(IX)

(IX)

85 (Brzesko 195)

86 (Brzesko 196)

87 (Brzesko 199)

88 (Brzesko 215)

89

90

(X)

(V)

(V)

(VII)

(X)

(VII)

91

92

93

94

95

96

(VII)

(VII)

(VII)

(VII)

(II)

(II)

97

98

99

100

101

102

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

103

104

105

106

107

108

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

109

110

111

112

113

114

(II)

115


BRAKI: 2, 3, 7, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 39, 40, 44, 49, 51, 54, 56, 67


227. Wrocław (Baba Jaga) - 2228. Wrocław (doctor Brew) - 3

(III)

(III)

(V)

1

2

3229. Wrocław (Browar Stu Mostów) - 4

(V)

(V)

(II)

(II)

1

2

3

4230. Wrocław (Browar Prost) - 6

naklejka

naklejka

naklejka

naklejka

naklejka

(V)231. Wrocław (Browar Profesja) - 3

tampon

(V)

(III)

-

1

2232. Wrocław (Browar Wielka Wyspa) - 1

1233. Wrocław (Złoty Pies) - 1

1234. Wrocław (Odra Barrels) - 1

1235. Wrocław (piwnica swidnicka) - 1

1236. Browar Wyszków - 1

(VI)

2


BRAKI: 1


237. Zabrze (Browary Górnosl±skie) - 18

b.s.

b.s.

b.s.

b.s.

(IX)

(IX)

1 (1)

3 (2)

5 (4)

10 (9)

13 (12)

15 (14)

(IX)

(VI)

(IX)

(IX)

(IX)

(V)

18 (17)

19 (18)

20 (19)

21 (20)

22 (21)

23 (22)

(IX)

(IX)

(IX)

(VII)

(II)

(II)

24 (23)

25 (24)

26

27

28

29


BRAKI: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17


238. Browar Zabrze (TankBusters) - 1

(III)

1


239. Browar Zaczernie - 1

(VI)

1


240. Browar Zakopane (Gwarno) - 1

(II)

1


241. Browar Zakrzów - 4

(X)

(IX)

(X)

(v)

1

2

3

4


242. Browar Zarzecze - 1

(III)

1


243. Zarzecze (Browar Wrężel) - 2

(III)

(V)

1

2


244. Zawiercie (Browar Nalurze) - 5

(III)

BL (XII)

(III)

(III)

b.s.

1

2

3

4

tampon


245. Zawiercie (Browar Jana) - 5

(V)

(V)

(V)

(II)

(II)

1

2

3

4

5


246. Zduńska Wola (Browar Staropolski) - 11

(IX)

(VI)

(IX)

(II)

(V)

(V)

1

2

3

4

5

6

(V)

(V)

(V)

(V)

(II)

7

8

9

10

11=>> PL-01 / PL-02 / PL-03 / PL-04 / PL-05 / PL-06 / PL-07 / PL-08 / PL-09 / PL-10 / PL-11 / PL-12 / PL-13 / INNE