P

p.
skrót od pagina - strona (w książce, czasopiśmie)

p.
skrót od pars - część

p.p.
p. pro parte

Pachycaule
rośliny mające zgrubiałą podstawę: warunek pośredni do roślin kaudeksowych, np. Adansonia, Moringa
p. kaudeksowe rośliny

Paleobotanika
nauka zajmująca się budową i życiem roślin kopalnych, występujących w minionych epokach geologicznych (w niewielkim stopniu użyteczna w badaniu kaktusów, np. rozwoju dużych kakt. z rodzaju Ferocactus)

Palinologia
nauka zajmująca się badaniem morfologicznych cech pyłku, stosowana w systematyce roślin

Palmatoria
Opuntia palmadora - określienie miejscowe (Brazylia)

Palowy korzeń
p. korzeń palowy

Pampas
(hiszp. równina stepowa) rozległa porośnięta wysoką trawą równina stepowa, kraina geogr. w śr. Argentynie, między podnóżem Andów a dolną Paraną i wybrzeżem Atlantyckim, przeważają niziny, na płn.-zach. g. Sierra de Cordoba, na wsch. stepy, na zach. i płn.-zach. pustynie.

Panama
państwo w Ameryce Środkowej, powierzchnia górzysto-wyżynna (Kordyliery), na wsch. niziny; klimat równikowy, wilgotny
wyst. Acanthocereus, Disocactus, Epiphyllum, Hylocereus, Melocactus, Opuntia, Pereskia, Pseudorhipsalis, Rhipsalis, Weberocereus

Pantanal
podmokła, rozległa, odludna równina w st. Minas Gerais i Minas Geras do Sul (Brazylia)
wyst. np. Cleistocactus horstii, Melocactus sp.

Para
stan w płn. Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim, na Nizinie Amazonki, Wyżynie Gujańskiej i Wyżynie Brazylijskiej (lasy równikowe)

Paragwaj (Paraguay)
państwo w Ameryce Południowej, powierzchnia na zachodzie równinna (Gran Chaco), na wschodzie wyżynna (Wyż.Brazylijska) klimat zwrotnikowy (opady 2-3 krotnie wyższe niż w Polsce)
wyst. m.in. rodzaje: Pereskia, Rhipsalis, Lepismium, Epiphyllum, Mediocactus, Cereus, Stetsonia, Castelanosia, Pilosocereus, Monvillea, Eriocereus, Cleistocactus, Echinopsis, Notocactus, Discocactus, Frailea, Gymnocalycium, Opuntia, Quiabetia, Brasiliopuntia

Paraiba
stan w płn.-wsch. Brazylii, nad. Oceanem Atlantyckim i na Wyżynie Brazylijskiej

Paramo
trawisto-krzewiasta formacja podrównikowej roślinności (stepowo-pustynnej) występująca na śródgórskich płaskowyżach płn. Andów (3800-4700 m n.p.m.) w warunkach klimatu chłodnego i wilgotnego

Paramount hybriden
wielkokwiatowe hybrydy Echinopsis - określenie am.

Parana
stan w płd. Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim i na Wyżynie Brazyliskiej

Paratyp
okaz wymieniony w opisie botanicznym inny niż holotyp lub izotyp (jeżeli autor opisu wymienił dwa lub więcej okazów jako typ (syntypy) to pozostałe okazy są paratypami)

Parch kaktusów
choroba grzybowa objawiająca się pojawianiem szrobrunatnych lub jaśniejszych plam, które następnie zlewają się i trwale uszkadzają tkanki

Parenchyma
p. miękisz

Partenogeneza
p. dzieworództwo

Partenocarpia
zjawisko tworzenia się owoców bez uprzedniego zapłodnienia - wytwarzanie owoców nie mających nasion

Pasco
dept w śr. Peru, w Andach

Patagonia
wyżynna kraina w Argentynie i Chile, na płd od 38o szerokości geograficznej, obejmuje Andy Patagońskie i Wyż. Patagońską, roślinność półpustynna

Pąk zarodkowy
pąk szczytowy (plumula), szczytowa część zarodka, złożona z merystemu wierzchołkowego pędu, zawiązków jednego lub kilku liści i zawiązka łodygi

Pejotl
p. peyotl

Pektyny
wielkocząsteczkowe związki organiczne, pochodne cukrów, występujące w owocach, właściwości galaretowate

Pereskioideae
podrodzina rodziny kaktusowatych (Cactaceae), grupuje rośliny o pokroju drzewiastym (krzewiastym), zdrewniałych pędach i normalnych asymilujących liściach (najbardziej prymitywna grupa kaktusów) - np. Pereskia, Rhodocactus
p. systematyka

Perianth
p. okwiat

Pericarpel
p. ścianki zalążni

Pericarpium
p. owocnia

Perigonium
okwiat niezróżnicowany, p. okwiat

Perispermium, Perisperm
p. obielmo

pers.comm.
skrót od personal communicate

Peru
państwo w Ameryce Południowej (zach. wybrzeże), od zachodu pas nadbrzeżny, w większości pustynny i Andy, na wschodzie Niz. Amazonki i równiny przedgórskie; klimat na zach. podrównikowy wilgotny, w Andach górski, na wsch. równikowy
wyst. Armatocereus, Browningia, Calymmanthium, Cereus, Cleistocactus, Cleistocana, Corryocactus, Disocactus, Echinopsis (Lobivia), Epiphyllum, Eriosyce, Espostoa, Espostocactus, Eulychnia, Haageocereus, Haagespostoa, Hylocereus, Lasiocereus, Lepismium, Matucana, Melocactus, Mila, Neoraimondia, Neowerdermannia, Opuntia, Oreocereus, Oroya, Pereskia, Pilosocereus, Praecereus, Pseudorhipsalis, Pygmaeocereus, Rauhocereus, Rebutia, Rhipsalis, Selenicereus, Weberbaureocereus

Pernambuco
stan w płn.-wsch. Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim i na Wyżynie Brazyliskiej

Peryanth
p. okwiat

Perycykl
p. okolnica

Peryderma
p. korkowica

Perygon
okwiat niezróżnicowany, p. okwiat

Perykarp (pericarpium)
p. owocnia

Perykarpell (pericarpell)
p. ścianki zalążni

Perysperm (perispermium)
tkanka spichrzowa (p.obielmo)

Petalum
p. płatki korony kwiatu

Peyote cactus
miejscowa nazwa Lophophora wiliamsii

Peyotillo
miejscowa nazwa kakt. halucynogennych (poza Lophophora williamsii) np. Astrophytum, Aztekium, Dolichothele longimamma, Obregonia, Pelecyphora, Strombocactus i inne

Peyotl, pejotl
(hiszp., meks. peyote) odurzająca używka otrzymywana z Lophophora wiliamsii, używana w postaci wyciągu, suszonych łodyg, dawniej używana przez plemiona indiańskie w czasie obrzędów religinych, główny składnik - meskalina (w mieszance wyodrębniono kilkadziesiąt innych alkaloidów m.in.: anhalodynę, anhalonidynę, hordeninę, lophophorynę, mescalinę, tyraminę, pellotynę)

Pędy
część rośliny rozwijająca się z plumuli, złożonae z łodygi, liści i kwiatów

Pędy kaktusów
u większości kakt. pędy pozbawione są liści, zastępują je pełniąc funkcje asymilacyjne, są mięsiste i soczyste, przechowując duże ilości wody potrafią przetrwać nawet długie okresy suszy; kształt pędów jest niezwykle zróżnicowany: wyprostowane lub płożące, rozgałęzione lub nie, od płaskich, liściastych (Epiphyllum), spłaszczonych (Opuntia) poprzez różnego rodzaju kuliste (zupełnie płaskie, dyskowate, płasko-kuliste, regularnie kuliste i krótko walcowate) do kolumnowych, maczugowatych, kandelabrowych, drzewiastych, krzaczastych, zwisających itp.

Phanerophyty
rośliny kaudeksowe u których nowe pędy wyrastają w górę, posiadają trwałe prymarne gałązki i opadające liście np. Cyphostemma, Tylecodon

Phytobionta
(podkrólestwo roślin) p. roślina, p. królestwo roślin

"Piante Grasse"
czasopismo (kwartalnik) włoskiego towarzystwa kaktusowego AIAS

Piaui
stan w płn.-wsch. Brazyli nad. Oceanem Atlantyckim i na Wyżynie Brazyliskiej

Pierwszeństwo nazw
p. zasada pierwszeństwa

Pigment
substancja barwiąca nadająca kolor tkankom roślinnym lub zwierzęcym

Pinya de Rosa
słynny ogród kaktusowy koło Blanes, na wybrzeżu Costa Brava (Hiszpania)

Piscoles
miejscowe (indiańskie) określenie jadalnych owoców kaktusów (płn. Peru)

Pitaya
(pitaya dulce - slodka pitaya, pitaya agria - kwaśna pitaya, pitaya de Mayo - majowa pitaya, pitaya amarilla - żółta pitaya, pitaya roja - czerwona pitaya) miejscowa nazwa (Ameryka Południowa) jadalnych owoców kaktusów kolumnowych, np. Stenocereus griseus, S.queretaroensis, S.stellatus, Selenicereus megalanthus, Hylocereus undatus

Pitahaya
miejscowa nazwa (Meksyk i Am. Środkowa) jadalnych owoców kaktusów kolumnowych jw.

Piura
dept. w płn.-zach. Peru

pl.
skrót od planta - roślina

Placenta
p. łożysko

Plantae
p. królestwo roślin, p. roślina

Plastydy
drobne bryłkowate ciałka znajdujące się w cytoplazmie większości komórek roślinnych pełniące podstawowe funkcje metaboliczne np. w fotosyntezie, syntezie skrobi zapasowej;wyróżniamy bezbarwne leukoplasty i barwne chromatofory (chloroplasty - zielone, chromoplasty - pomarańczowe)

Platykladia
spłaszczone łodygi o nieograniczonym wzroście p. gałęziak, fyllokladia, kladodia

Plemię (tribus)
jednostka pomocnicza klasyfikacji roślin niższa od rodziny; grupuje pokrewne rodzaje roślin w ramach danej rodziny

Plemnikowa komórka
p. komórka plemnikowa

Plumula
p. pąk zarodkowy

Płatki korony
(petalum) elementy budowy korony kwiatowej (w kwiatach o zróżnicowanym okwiecie) otaczającej słupek i pręciki; mogą być wolne lub zrośnięte z innymi, pełnią zwykle funkcję powabni. U kaktusów wewnętrzne listki okwiatu

Płciowe rozmnażanie
p. generatywne rozmnażanie

Płonny
o roślinach lub ich częściach nie wytwarzających zarodników, nasion, owoców (np. płonne rośliny, pędy, kwiaty, części kwiatu)

Płonny kwiat
kwiat niepłodny, zbudowany wyłącznie z okwiatu, nie mający pręcików i słupków, pełni funkcję powabni

Podgatunek
(subspecies, subsp., ssp.) w systematyce roślin jednostka niższa od gatunku, używana wtedy gdy występują różnice w pewnych populacjach naturalnych, które w wyniku ewolucji mogą prowadzić do powstania samodzielnego gatunku; może obejmować różne odmiany

Podgromada
w sytematyce roślin jednostka niższa od gromady, wyodrębnia z gromady grupy roślin podobnych na podstawie mniej istotnych cech, np. rośliny okrytozalążkowe i nagozalążkowe z gromady roślin nasiennych, p. systematyka kaktusów

Podklasa
w systematyce roślin jednostka niższa od klasy wyodrębnia z klasy grupy roślin podobnych na podstawie mniej istotnych cech, np. bezpłatkowe z klasy roślin dwuliściennych, p. systematyka kaktusów

Podkrólestwo
w systematyce organizmów jednostka niższa od Królestwa, wyższa od Gromady, obecnie do podkrólestwa roślin (Phytobionta) zaliczone są wszystkie rośliny, p. taksonomia

Podkładka
roślina (jej system korzeniowy i dolna część pędu) wykorzystywana w procesie szczepienia

Pododmiana
(subvarietas, subvar. sv.) w systematyce roślin jednostka niższa od odmiany, wyższa od formy

Podrodzaj
(subgenus, subgen. sg.) w systematyce roślin jednostka niższa od rodzaju, wyodrębnia z rodzaju grupy roślin podobnych na podstawie mniej istotnych cech, np. w rodzaju Mammillaria podrodzaje: Mammilloydia, Oehmea, Dolichothele, Cochemiea, Mammillopis, Mammillaria

Podrodzina
w systematyce roślin jednostka niższa od rodziny, wyodrębniająca podobne rodzaje na podstawie mniej istotnych cech, w rodzinie Kaktusowców (Cactaceae) podrodziny: Pereskioideae, Opintioideae, Cactoideae

Podskórnia
(hipoderma, hypoderma) warstwa żywych komórek znajdująca się pod skórką (epidermą) liści i łodyg roślin wyższych

Podwójne zapłodnienie
p. zapłodnienie podwójne

Polichoria
rozsiewanie nasion kilkoma różnymi sposobami równocześnie (p. wiatrosiewność, wodosiewność, zwierzęcosiewność)

Polinologiczne badania
badania porównawcze pyłku poszczególnych grup roślin

Poliploidalność
występowanie w jądrach komórkowych więcej niż dwóch zespołów chromosomów (genomów)

Pollen
p. pyłek

Pollination
p. zapylenie

Polskie nazwy kaktusów
obecnie nie stosuje się nazw polskich ponieważ nie są to rośliny występujęce u nas w stanie dzikim, wcześniej istniały próby spolszczania nazw rodzajów np. bierwion, cierniec, członowaty kakt., dyniokłęb, fylokaktus, gromnica, jeżowiec, jeżowata gromnica, kakt. brodawkowy, kakt. aloesowy, kakt. figowy, kakt. drzewiasty, jazgrza, kolczasty kakt., łuskowaty kakt., połczak, pręcikowy kakt., skrzydlaty kakt., tarczowaty kakt., wiszelina, włosista gromnica, wymion, żygadło i inne
oraz polskie nazwy niektórych, szczególnych gatunków: np. głowa starce, czapka biskupa, kaktus wielkanocny, kakt. bożonarodzeniowy, fotel teściowej, królowa i księżniczka nocy, łapa murzyna, ptasie gniazdo itp.

Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów
organizacja zrzeszająca miłośników kaktusów i innych sukulentów, została założona w 1966 r., obecnie liczy kilkaset członków w 9 oddziałach

Poparzenie kaktusów
reakcja roślin na zbyt intensywne działanie promieni słonecznych, początkowo następuje czerwienienie skóry, następnie tworzeniem białawych powierzchni mniej lub bardziej zagłębionych (w zależności od stopnia zmian); najczęściej występuje na wiosnę po przeniesieniu roślin na stanowisko bardziej słoneczne; zapobieganie: wietrzenie, cieniowanie (szczególnie łatwo poparzeniu ulegają kaktusy z terenów leśnych, półleśnych oraz gatunki górskie)

Populacja
grupa osobników określonego gatunku, zamieszkujących dany obszar i mogących się swobodnie krzyżować

Porośla
p.epifity

Portoryko
(Puerto Rico) państwo stowarzyszone z USA na wyspie Puerto Rico i sšsiednich w basenie Morza Karaibskiego, powierzchnia górzysta, klimat podzwrotnikowy
wyst. Harrisia, Hylocereus, Leptocereus, Mammillaria, Melocactus, Opuntia, Pereskia, Pilosocereus, Rhipsalis, Selenicereus, Stenocereus

Potosi
dept. w płd.-zach. Boliwii, przy granicy z Argentyną, Chile i Peru, wsch. części dept. przecinają andyjskie pasma Kordyliery Fraies i Kordyliery Chicas

Powabnia
aparat przywabiający zwierzęta(owady) utworzony najczęściej z płonnych części kwiatu, oddziaływujący za pomocą barwy, wielkości, ksztaltu, zapachu i smaku (barwne platki korony, miodniki, osmofory itp.)

Powierzchniowe korzenie
p. korzenie powierzchniowe

Powietrzne korzenie
p. korzeń powietrzny

Półpustynia
obszar przejściowy między stepem i pustynią (w strefie umiarkowanej) lub między sawanną i pustynia (w strefie zwrotnikowej) o klimacie mniej skrajnym ale podobnym jak na pustyni

Półsukulenty
(semi-sukulenty) rośliny zielne o częściowo zgrubiałej łodydze

pp.
skrót od paginae - strony (w ksišżce)

pr.
skrót od prope - u, przy, blisko, w pobliżu

Preria
step w Am. Północnej zajmujący równiny centralnej części kontynentu

Pręcik
męski organ rozmnażania płciowego roślin nasiennych, element kwiatu produkującego pyłek, u okrytozalążkowych najczęściej składa się z nitki pręcikowej i główki o dwóch pylnikach połączonych łącznikami

Pręcikowe kwiaty
kwiaty w których rozwijają się pręciki produkujące płodny pyłek, brak jest natomiast słupków lub są one niezdolne do zapłodnienia

Pręcikowie
zespół wszystkich pręcików w kwiecie

Primordium
np. primordium liścia, p. zawiązek

Priorytet nazw
p. zasada pierwszeństwa

Pro
(jako) stosujemy przy zmianie stanowiska taksonu (np. z gatunku na mieszańca i odwrotnie) cytujemy wtedy nazwisko pierwszego autora i skrót dotyczący początkowego stanowiska np. pro.hybr., pro.sp., pro.gen. pro.syn.

Pro gen.
skrót od pro genere (jako rodzaj), podajemy wraz z nazwiskiem pierwszego autora, przy podawaniu nazwy rośliny opisanej i opublikowanej poczštkowo jako rodzaj np. Coryphantha sect. Escobaria (Br.&R.)H.E.Moorre 1976 - Pro gen. Escobaria Br.&R. 1923 - oznacza, że uznana przez Moorre sekcja Escobaria, poprzednio została opisana przez Brittona i Rose jako rodzaj Escobaria; podobnie: Mammillaria subgen. Oehmea (F.Buxb.)Hunt. 1977 - Pro gen. Oehmea F.Buxb. 1951

Pro hybr.
skrót od pro hybride (jako mieszaniec), podajemy wraz z nazwiskiem autora , przy podawaniu nazwy nazwy rośliny opisanej i opublikowanej początkowo jako hybryda (mieszaniec)

Pro parte (p.p.)
(jako część, częściowo, po części) zwrot podawany gdy wyodrębniamy jakiś takson z obszerniejszego taksony np. z jednego utworzonego przez Linneusza rodzaju Cactus wyodrębnione zostały niektóre utworzone póŸniej rodzaje rodziny kaktusowców np. Opuntia - (Cactus L. pro parte Opuntia Mill.)

Pro sp.
skrót od pro specie (jako gatunek), podajemy wraz z nazwiskiem autora, przy podawaniu nazwy rośliny opisanej i opublikowanej początkowo jako gatunek
np. Opuntia x tetracantha Toumey 1896 (pro.sp.)

Pro syn.
skrót od pro synonymo (jako synonim) podajemy wraz z nazwiskiem autora przy podawaniu nazwy rośliny opublikowanej jako synonim, np. Echinocereus morricalii Riha 1975 (Echinocereus blanckii v. inermis Heyer 1989 pro syn.) - co oznacza, że opublikowana w 1989 nazwa jest tylko synonimem nazwy rośliny opisanej już w 1975 r.

Pro var.
skrót od pro varietas (jako odmiana) podajemy przy podawaniu nazwy rośliny opublikowanej jako odmiana.

Procefalium
wełnisty wierzchołek - miejsce wzrostu kwiatów np. w rodz. Echinocactus

Proliferacja
p. przerastanie

Protoplast
protoplazma pojedynczej, izolowanej komórki roślinnej pozbawionej ściany komórkowej

Protoplazma
substancja żywa komórek roślinnych, składająca się z jądra komórkowego i cytoplazmy, złożony układ koloidowy (głównym składnikiem są białka związane z wodą) stanowiące podłoże wszelkich procesów życiowych

Prov.
skrót od provizorius (prowizoryczny),
p. nom.prov., comb.prov.

Próchnica
(humus) część składowa niektórych gleb, powstala w wyniku rozkładu resztek roślinnych i zwierzęcych pod wpływem drobnoustrojów, zwiększa żyzność, poprawia strukturę i przewiewność gleby, pęcznieje pod wpływem wody pochłanianej nawet z powietrza

Prymarne gałązki
p. gałązki prymarne

Przedprątność
(protandria) przystosowanie do obcopylności u roślin o kwiatach obupłciowych polegające na wcześniejszym dojrzewaniu pręcików niż słupków (kiedy dojrzałe ziarna pyłku wysypują się, znamię słupka nie jest jeszcze dojrzałe do zapylenia); uniemożliwia samozapylenie - silna u Trichocerus chilensis, u kaktusów rzadko występująca

Przedsłupność
(proteroginia, protoginia) przystosowanie do obcopylności u roślin o kwiatach obupłciowych polegające na wcześniejszym dojrzewaniu znamienia słupka niż pręcików (pylniki pręcików otwierają się gdy znamiona słupka są już zapylone obcym pyłkiem); uniemożliwia samozapylenie

Przerastanie
(proliferacja) zjawisko wyrastania pędu z kwiatów (na przedłużeniu osi kwiatowej lub z jej boku) wyst. u niektórych gatunków rodzaju Opuntia (np. Opuntia fulgida)

Przędziorki
żółtozielone do pomarańczowych, trudne do zauważnia gołym okiem, drobne pajęczaki (do 0,5 mm dł.) w miejscu żerowania tkanka zmienia barwę na szarozielonš bez połysku, rdzawą a następnie korkowacieje; rozwojowi owadów sprzyja upalna, sucha pogoda

Przybyszowe organy
części roślin wyksztalcające się dodatkowo w nietypowych dla nich miejscach na dojrzałych już organach roślin - np. pędy przybyszowe na korzeniach, korzenie przybyszowe na łodygach itp.

Przybyszowy korzeń
p. korzeń przybyszowy

Przylistki
(stipulae) wytwory nasady liścia, zwykle dwa, drobne, blaszkowate, nietrwałe, odpadajšce po osiągnięciu przez liść dojrzałości, mogą także ulec przekształceniom (np. w cierń)

Przypołudnikowate
(Aizoaceae) rodzina sukulentowych roślin dwuliściennych (rząd śródłożne), rośliny zielne lub krzewinki pustynne, różnopostaciowe sukulenty, np. Argyroderma, Conophytum, Faucaria, Gibbaeum, Lithops, Titanopsis
Poprzednia nazwa rodziny Mesembryanthemaceae (obecnie nazwa podrodziny) pochodziła od najliczniejszego należącego do niej obecnie gatunku

Pseudocefalium
szczeciniastowełnisty wytwór powstający na wierzchołku niektórych kaktusów, w odróżnieniu od cefalium powstaje z areol początkowo normalnie pokrytych cierniami, na których wyrastają dodatkowa szczecina, wełna a następnie pojawiają się kwiaty

Pseudokserofity
rośliny unikające okresu suszy, cykl rozwojowy przedzodzą gdy woda jest dostępna (np. po opadach), okres suszy przeżywają ukryte pod ziemią (kłącza, bulwy, nasiona)

PTMK
p. Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów

Pue.
Puebla - skrót stosowany np. w wykazie nasion ze stanowisk naturalnych

Puerto Rico
p. Portoryko

Puebla
stan w Meksyku w górach Sierra Madre Wsch. i Kordylierze Wulkanicznej

Pulpa
soczysta część rośliny, miazga, miąższ

Pulque (pulka)
niskoprocentowy alkoholowy napój narodowy meks. (przypominajšcy piwo) otrzymywany z przefermentowanego soku agawy (A.atrovirens, A.americana, A.viridescens)

Puna
półpustynna formacja roślinności wysokogórskiej, występująca w strefie wyżyn śródandyjskich (3400-4500 m n.p.m.) w której przeważają suchoroślowe trawy kępkowe, drobne krzewinki i rośliny poduszkowe z niewielkim udziałem kaktusów

Puna de Atacama
śródgórski płaskowyż w Andach Śr., w Chile i Argentynie, wys. przekraczająca 5000 m, półpustynna roślinność

Puno
dept. w płd. Peru, nad Jeziorem Titicaca, przy granicy z Boliwią, na obszarze Altiplano

Pustynia
obszar suchy, w którym roczna suma opadów wynosi od kiku do kilkudziesięciu milimetrów a temperatura wysoka przez cały rok wykazuje duże wahania dobowe. Roślinność skąpa: sukulenty kserofity, słonorośla, efemerydy i efemeroidy

Puya
olbrzymi sukulenty z rodziny Bromeliowatych - Puya chilensis

Pylniki pręcika
(antherae) płodne części składowe główki pręcika kwiatowego, złożone z dwóch worków pyłkowych, a worek z dwóch komór pyłkowych w których wytwarzane są ziarna pyłku

Pyłek (ziarna pyłku)
męskie elementy rozrodcze roślin nasiennych tworzące się w pylnikach. U roślin wiatropylnych sypki, u owadopylnych zlepiający się w pyłkowinę

Pyłkowina
p. pyłek