O D W R O T K I (3)    

odwrotki 1 ....... odwrotki 2

PORTUGALIA

ROSJA

RUMUNIA

SŁOWACJA

SZWAJCARIA

TAJLANDIA

UKRAINA

USA

WENEZUELA

WĘGRY

WŁOCHY

odwrotki 1 ....... odwrotki 2