K

kaibabensis KAIBAB Plateau, st. Arizona (USA)
Escobaria vivipara v., Opuntia(O.pinkavae)
kamiensis KAMI, prov. Ayopaya, dept. Cochabamba (Boliwia)
Sulcorebutia(S.menesesii v.)
kanukuensis ? (Gujana)
Pilosocereus (Cephalocereus, P.oligolepis ssp., =P.oligolepis)
kelvinensis ?
Opuntia
kewensis Botanical Garden "KEW Garden", Anglia (England - Europa)
Mammillaria(Neomammillaria, M.polythele)
keyensis w. Florida KEYS, p³d. p³w. Floryda (USA)
Opuntia(Platyopuntia, =O.stricta), Pilosocereus(Pilocerus, Cephalocereus, C.robinii v., Cereus, Cereus robinii v. , =Pilosocereus robinii)
koenigii KOENIG Ranch, Florida Mountains, Luna Co., st. New Mexico (USA)
Escobaria orcuttii v.