Ł

Łagiewka pyłkowa
wypustka kiełkującego ziarna pyłku; przenosi komórki plemnikowe do woreczka załążkowego

Łożysko
(placenta) część ścianki zalążni, na której osadzone są zalążki

Łupina nasienna
zewnętrzny element budowy nasienia, powstały z osłonek zalążka, chroni zalążek przed niekorzystnymi wpływami środowiska i uszkodzeniami mechanicznymi

Łyko
(floem) tkanka wyspecjalizowana w przewodzeniu związków organicznych z tkanek fotosyntetyzujących do tkanek nie zawierających chlorofilu