Inne kolekcje    


PET-y - polskie zakrętki plastikowe
MET-y - polskie zakrętki metalowe (bez gorzały)
Herbaty - przywieszki od herbaty
Tymbarki - napisy