H

h.e.
skrót od hoc est

h.l.
skrót od hoc loco

Habitat
część biotopu zamieszkiwana przez osobniki danego gatunku, populacje, w której znajdują one najdogodniejsze warunki życia
popularnie: środowisko naturalne roślin

Habitus
ogół charakterystycznych cech osobnika, składający się na jego wygląd zewnętrzny, kształt, świadczący o jego stanie i rozwoju

Hakuun
wyhodowana przez Japończyków forma Astrophytum myriostigma

Haiti
(Hispaniola) wyspa w Am.Środkowej na M.Karaibskim, powierzchnia wyżynna i górzysta, klimat równikowy, wilgotny (obejmuje dwa państwa Haiti i Dominikanę)
wyst. Dendrocereus, Harrisia, Leptocereus, Mammillaria, Opuntia, Pereskia, Pilosocereus, Pseudorhipsalis, Rhipsalis, Selenicereus, Stenocereus

Hanakago Rampo
wyhodowana przez japończyków forma Astrophytum myriostigma o pomarszczonych żebrach - wyglądem przypominająca Aztekium ritteri

Halofity
p. słonorośla

Haploidalność
występowanie w jądrach komórkowych pojedynczego zespołu chromosomów (genomu)

Hard cacti
(kaktusy mrozoodporne) określenie kaktusów rosnących na stanowiskach gdzie występuje długa i ostra zima, np. Sclerocactus, Pediocactus

Hartowanie roślin
procesy zachodzące w roślinie pod wpływem działania obniżonej temperatury przy dobrych warunkach oświetleniowych (odwodnienie komórek, zwiększenie stężenia cukrów, pektyn, antycyjanów itp.) - zwiększa odporność roślin na mróz

"Haseltonia"
czasopismo (rocznik) wydawany przez amerykańskie towarzystwo kaktusowe CSSA

h.e.
skrót od hoc est

Heksaploid
organizm roślinny lub zwierzęcy zawierający sześć zespołów chromosomów (genomów) - 66 chromosomów, np. Opuntia fragilis

Heliaporus
hybryd międzyrodzajowy Aporocactus i Heliocereus, np. Heliaphorus smithii

Heliochia
hybrydy Heliocereus speciosus i Nopalxochia sp.

Heliofity
p. światłolubne rośliny

Helioselenius
hybrydy roślin z rodz. Heliocereus i Selenicereus, np. Helioselenius maynardii

Heliotropizm
zjawisko obracania się roślin w kierunku słońca (przypadek fototropizmu) u kaktusów szczególnie silny np. u Eriocereus leninghausii

Hemicryptophyty
rośliny kaudeksowe o pędach ukrytych do połowy w ziemi

Hemitropowe rośliny
rośliny mające kwiaty o częściowo ukrytym słupku

Henequen(heneken)
grube, twarde, łamliwe włókno otrzymywane z liści agawy, używane do wyrobu lin, sznurów itp.

Herbarium
p. zielnik

Herkogamia
występujące w kwiatach obupłciowych przestrzenne lub mechaniczne (włoski, szczecinki) zabezpieczenie przed samozapyleniem, np. różnosłupkowość

Hermaphroditae
p. Obupłciowe

Heterostylia
p. różnosłupkowość

Heterozygota
osobnik którego genotyp zawiera różne formy (allele) danego genu, powstały z połączenia gamet (osobników) o różnym składzie genetycznym. Potomstwo (przy rozmnażaniu płciowym) nie jest jednolite

Hexaploid
p. heksaploid

Hgo.
Hidalgo - skrót stosowany np. w wykazie nasion ze stanowisk naturalnych

Hibotan
japońska nazwa bezchlorofilowej formy Gymnocalycium friedrichii (f. rubra)

Hicouri
indiańska nazwa Lophophora williamsi

Hidalgo
stan w śr. Meksyku w g. Sierra Madre Wsch. i na Wyż. Meksykańskiej

Higrochazja
zjawisko otwierania się dojrzałych owoców pod wpływem wilgotnego powietrza, np. u przypołudników z rodzaju Lithops

Hi'kori, Hi'kuli
"wielka władza" indiańska nazwa Lophophora williamsi

Hilofil
p.hylofil

Hilum
p. znaczek

Hipokotyl
p. hypokotyl

Hipoderma
p. podskórnia

Hispaniola
p. Haiti

Histologia roślin
nauka badająca budowę, czynności, rozwój i budowę tkanek roślinnych

hoc est
z łac. to znaczy, to jest

h.l.
skrót od hoc loco - na tym miejscu, tu, tutaj

Holotyp
pojedynczy (tylko jeden!!) okaz lub jakikolwiek inny element rośliny, którym autor posłużył się przy opisie botanicznym rośliny i który uznał za typ nomenklaturowy. Egzemplarz ten powinien być złożony w herbarium i stale dostępny dla kontroli i ewentyalnych porównań. Gdy autor opisu nie wskazał holotypu lub gdy ten zostal zagubiony lub zniszczony można wybrać lektotyp lub neotyp (p. również opis botaniczny)

Homologia
podobieństwo budowy pewnych struktur uwarunkowana ich wspólnym pochodzeniem w rozwoju rodowym i osobniczym (np. tkanki, narządy, chromosomy homologiczne)

Homonim
ta sama nazwa nadana (omyłkowo) dwóm odrębnym jednostkom taksonomicznym, dokładne powtórzenie nazwy wcześniej istniejącej ale dotyczącej innej rośliny (później nadana nazwa jest nazwą nielegalna, oznaczana skrótem nom.illeg. i powinna być zmieniona)
np. nazwa Cassytha nadana roślinom należącym obecnie do rodzaju Rhipsalis, ponieważ wcześniej nazwę tę (Cassytha) nadano roślinom z rodziny Lauraceae

Homozygota
osobnik, którego genotyp zawiera jednakowe formy (allele) danego genu, powstały w wyniku połączenia gamet (osobników) o tym samym składzie genetycznym. Wytwarzane potomstwo jest jednolite i również homozygotyczne

Honduras
państwo w Am. Środkowej, powierzchnia górzysto-wyżynna, na płn.-wsch. nizinna, klimat równikowy wilgotny
wyst. Acanthocereus, Disocactus, Epiphyllum, Hylocereus, Mammillaria, Melocactus, Opuntia, Pachycereus, Pereskia, Pereskiopsis, Pilosocereus, Pseudorhipsalis, Rhipsalis, Selenicereus, Stenocereus

Honduras Bryt.
p. Belize

Hordenina
alkaloid występujący m.in. w Ariocarpus fissuratus

HORT.
skrót od hortulanorum ogrodniczy, skrót po nazwie rośliny, wskazujący, że roślina nie była formalnie opisana, ale jej nazwa jest stosowana dla hodowanych roślin
np. Mammillaria caderytana Hort., Echinopsis imperialis Hort. i inne.

Huancavelica
departament w Peru

Huanuco
departament w Peru w Andach

Huatari
indiańska nazwa Lophophora williamsi

hybr.nov.
skrót stawiany po nazwie nowego (po raz pierwszy opisanego hybrydu (mieszańca)
np. x Trichomoza Font et Picca 2001 hybr.nov. - to po raz pierwszy opisany mieszaniec kaktusów z rodzaju Trichocereus i Denmoza

Hybrydy
rośliny otrzymane przez skrzyżowanie dwóch różnych genetycznie roślin (należących do dwu różnych gatunków, rodzajów)
p. naturalne hybrydy, międzyrodzajowe hybrydy, Astrophythum - hybrydy

Hydrochoria
p. wodosiewność

Hydrochylos
rośliny z wodnistym sokiem, jeden z podrodzajów rodzaju Mammillaria

Hydroponiczna uprawa
bezglebowa uprawa roślin na napowietrzanych pożywkach wodnych

Hylofil
organizm żyjący i najlepiej rozwijający się w środowisku leśnym
np. Echinocereus leonensis, Echinocereus enneacanthus

Hymen
p. okółek gardzielowy

Hypoderma
p. podskórnia

Hypogynyczny kwiat
p. dolny kwiat

Hypokotyl
część zarodka lub siewki, łodyżka pomiędzy liścieniami i korzeniem zarodkowym(radykulą)